ELFANY  Ostrava s.r.o.

Domů Kontakty Činnost Reference Aktuality Historie


Výrobní program fa ELFANY Ostrava s.r.o


1. Dodávky řídicích systémů pro betonárny, prefy a  podobných technologií, včetně zabezpečení sil  Příklady realizací
2. Modernizace a rekonstrukce betonáren Betonárna SBE30
3. Dávkovače přísad,vody, váhy přísad, kameniva, cementu Betonárna SBE25
4. Instalace a úpravy šnekových dopravníků, filtrů , sil, ohřev vody a kameniva, zateplování ELBA ESM60
5. Dodávky řadových zásobníků a vážicích pásů vlastní konstrukce. Presbeton
6. Dodávky  kompletních mísicích center pro výrobní linky Presbeton
7. Měření a automatická úprava konzistence a vlhkosti v míchačkách Presbeton
8. Dodávky malých zateplených betonáren do 50m3/hod Betonárna SBE30
9. Měření konzistence nezávislé na plnění míchačky Všechny betonárny
10. Ohřev záměsové vody Štěrkovny Benešov
11. Automatická regulace plnění elevátorů a dopravy kameniva, zabezpečení sil Transportbeton Němeček
12. Míchárny suchých směsí Techflor Opava
13. Váhy přísad Váhy přísad a jiná  zařízení
Spolupracující firmy: Petr Vlk Ostrava   HAS CZ  MACHURA  Pavel Somogyi
ELFANY