Betonárna MNB500 fa.Veselý Brno

Oprava betonárny :
Váha cementu upravena na tenzometrické snímače a doplněna novým elektropneumatickým uzávěrem.
Uzávěr míchačky předělán na elektropneumatické ovládání.
Dodáno dávkování vody a kalu, indukční průtokoměr.
Dodána skipová váha (úprava spodní časti skipové váhy na vážicí tenzometrickou)
Nový rozvaděč technologie a řídicí systém.

 Betonárna pohled  Váha cementu  Rozvaděč technologie
 Dávkování vody                        Skipová váha

 Operátorské pracoviště                        Zásobníky kameniva
ELFANYHlavní stránka