ELFANY Ostrava s.r.o.
Domů
Kontakty Činnost Reference Aktuality Historie

Řídicí systémy na betonárnách

Aplikace našich řídicích systému a pomocných zařízení na různých typech betonáren, včetně zabezpečení sil a recyklingu.  Příklady betonáren s naším řídicím systémem o výkonu od 16 m3/hod do 320 m3/hod.


SB25 MNB500 SBE30VP  Steter_m1  Betonárna STETTER  V 1.25 Betonárna STETTER V1.5 SGME 320  Konzistoměry  Vývojové dílny ELFANY Presbeton  Stetter M0.5  Váha přísad ELBA supermobil 60

Řídící systém WEBET
V současnosti se používá systém WEBET  v několika modifikacích.
1) Standardní provedení  v sestavě PLC-PC s klasickým PC.
2)Decentralizované provedení s několika PLC popřípadě PC
          3)Do těžkých provozů, s průmyslovým panelovým PC s dotykovou
obrazovkou a několika PLC, popřípadě dalšími PC.

Systém se používá pro betonárny, míchárny suchých směsí i pro výrobu porobetonu. Z jednoho PC lze ovládat najednou několik mísicích jader, zásobníků kameniva, cementu, pojiv, barev, skipů, ohřev vody a kameniva, dalkové ovládání vík zásobníků atd.
Počet dávkovacích pozic je volitelný.
Příklad standardního  osazení pro betonárnu s jedním mísicím jádrem:
1) 6 frakcí kameniva, 2 vlhkoměry
2) 5 šneků cementu, plniv            
3)10 pozic dávkování přísad,barev
4) 3 pozice dávkování vody a kalu
5) Jeden konzistoměr popřípadě  
vlhkoměr v míchačce.


Možnosti řízení technologie:
a)Dávkování kameniva varianty:
Věžová betonárna dávkování přímo do váhy, dávkování na vážicí pás, dávkování do vážicího skipu, dávkování  dopravníkem.  Řadový zásobník s vážicím pásem naší konstrukce lze rozšiřovat podle potřeby, běžně od třech frakcí a šesti dávkovacích uzávěrů do šesti frakcí a dvanácti uzávěrů jedna strana.
Při oboustranném napojení lze použít až dvanáct frakcí a dvacetčtyři dávkovacích uzávěrů, výhodné například u výroby mozaikových betonů pro prefy. Může být jedno dávkování kameniva pro dvě mísicí jádra(například použitu u betonárny SGME 320 s míchačkami 2x 5 m3). Standardně je možno připojit dva vlhkoměry kameniva(lze rozšířit na všechny frakce). U neměřených frakcí lze zadávat vlhkost manuálně. Samozřejmostí je automatická korekce množství kameniva dle vlhkosti a to buď naměřené vlhkoměry nebo přednastavené(v případě neosazení některých frakcí vlhkoměry).  

b)Dávkování cementu , plniv :
Standardně pět dávkovacích pozic do jedné váhy. Lze rozšířit na pět vah a deset pozic, například cement,barevný cement, popílek(struska) a malé váhy například na barevné prášky, nebo podle požadavků. Systém také automaticky ukazuje stav  v sile podle spotřebovaného materiálu. Oklepávače filtrů lze automaticky spouštět přimo se systému. Zabezpečení sil je propojeno do systému a umožňuje zobrazovat stavy sil(dle osasení sil).

c) Dávkování tekutých přísad, barev apod.:
Standardně  deset dávkovacích pozic s možností kombinace vah a průtokoměrů. Váhy přísad naší konstrukce umožňují různé kombinace vážení. Nejjednodužší váha tříkomorová umožňuje vážit celkem čtyři přísady(do velkého válce dvě přísady a do malých válců po jedné). Velká váha trojitá umožňuje vážit devět přísad. Větší množství dávkovacích pozic se dosáhne dalšími váhami. Zvlášte vhodné při dávkování kapalných barev. Pro malá množství přísad jsou vhodnější průtokoměry k vůli větší přesnosti dávkování(menší citlivost na otřesy a vnější vlivy). Průtokoměry lze dávkovat množství od  0.05 dm3.

d) Dávkování vody a kalové vody:
Standardně je možno dávkovat pomocí vah a průtokoměrů. Standardně se používá pro dávkování čisté vody průtokoměr a pro dávkování kalové vody váha.  U malých betonáren se dá využít pro obě vody jeden průtokoměr. Pokud je k dispozici váha i průtokoměr systém umožňuje libovolně přepínat dávkování, například vodu váhou nebo průtokoměrem. Dávkování průtokoměrem má velkou výhodu v možnosti on line úpravy vody ještě v průběhu dávkování a lze také použít k dodávkování vody. U velkých betonáren lze zapojit další malý průtokoměr pro jemné dodávkování vody s dělením 0.05 dm3, osvědčilo se při výrobě silničních betonů pro dálnice a prefy. Průtokoměr lze také využít pro nadávkování přesně definované výsledné teploty vody,  nadávkováním správného poměru teplé a studené vody, osvědčilo se např. při výrobě porobetonu. Lze ovládat a zobrazovat stav recyclingu.


e) Konzistoměr v systému WEBET. Konzistoměr standardně používá  zobrazení plovoucího grafu s se stálým přehledem několika záměsí pozadu, takže lze snadno zjistit trend konzistence a včas upravit dávku vody v případě neočekávaných výkyvů vlhkosti kameniva(obvykle ve frakcích kde není osazen vlhkoměr). Je možno ovšem jako další zobrazení  použít klasický konzistoměr  ručkový. Konzistoměr se automaticky přepočítává na aktuální objem míchačky takže poměrové číslo konzistence je stejné při různém plnění míchačky. Při vyšších nárocích na přesnost lze zadat do receptury korekci na zrnitost materiálu. Při výrobě zavlhlých směsí lze použít vlkoměr směsi přímo v míchačce, vhodné pro prefy. Verze   WEBET pro prefy používá automatické dávkování vody na výslednou konzistenci nebo vlhkost. Například obě varianty najednou jsou použity při výrobě vymývané dlažby v PRESBETONU.

f) Počet receptur není omezen. Do výrobního protokolu se zaznamenávají všechny naměřené hodnoty včetně konzistence a skutečného vodního součinitele. Výrobní protokol lze tisknout stále nebo na požadavek. Přímo se systému lze tisknout i dodací listy. Lze měřit teploty vody, materiálů, venkovní teplotu a teplotu betonové směsi a zapisovat do protokolu popřípadě na dodací list, (vhodné například pro zimní příplatky).Vývoj řídicích systémů
Obrazovka

Příklady dalších betonáren a jiných aplikací
Centrální mazací systém pro míchačky  BHS.
Systém je řízen PLC je ho možno ovládat a nastavovat podle potřeby pomocí dotykového panelu. Mazání probíhá automaticky podle provozních hodin míchačky a je možno kdykoliv domazat ručně podle potřeby, například po umytí nebo opravách míchačky. Jsou mazána všechna mazací místa míchačky podle technických požadavků různým množstvím maziva a potřebnými intervaly mazání. Lze cykly a množství   maziva upravovat podle opotřebení ucpávek a podobně. Případné poruchy mazání jsou signalizovány do řídicího systému. Aplikace jsou v provozu na betonárnách STETTER a ELBA60.
Příklad instalace na míchačce BHS 2.5 :

Mazání umístěno na Míchačce  Displej mazání v provozu


ELFANY