ELFANY  Ostrava s.r.o.
Domů Kontakty Činnost Reference Aktuality Historie


Betonárna  ELBA 60   fa   MRA  Sverepec  Slovensko
I.etapa
Rekonstrukce betonárny ELBA supermobil 60 pro firmu MRA.

Byla dodána nová elektroinstalace technologie, elektrorozvaděče technologie, řídicího systému WEBET.  Dodali jsme také čerpadla přísad, průtokoměr vody, průtokoměry přísad, filtry cementových sil, kompletní čeření sil, šneky, rozvody přísad.Byl také dodán  a osazen vlhkoměr kameniva který měří vlhkost  jemné frakce zároveň ze dvou komor(speciálním umístěním sondy).Technologie je osazena čtyřfrakčním zásobníkem s vážicím pásem, skipem kameniva, váhou přísad, dvěma průtokoměry přísad, průtokoměrem vody, váhou vody a kalu, váhou cementu, dva šneky cementu a jeden na popílek nebo plnivo.
II.etapa
Doplnění betonárny pro zimní provoz
Celá betonárna byla zateplena, bylo instalováno zařízení na ohřev záměsové vody a horkovzdušný ohřev kameniva o celkovém výkonu cca 600 kW. Pro usnadnění obsluhy vík zásobníku bylo instalováno dálkové ovládání, takže strojník nakladače může ovládat otevírání a uzavírání vík přímo s kabiny, čímž se minimalizují tepelné a časové ztráty. Betonárna má zastřešenou skládku kameniva což je rovněž výhodou. Seřizování dálkového ovládání(ukázka video ve 3gp).

Betonárna pohled  Zezadu zatepleno  Zásobník otevřen  Zásobník uzavřen   Skládka  Operátor  Mix s čerpadlem  Plc   Pohled  

Řídicí systémy