Betonárna věžová typ STETTER V1.25

Původní řídicí systém STETTER po rekonstrukci systém SIMATIC Siemens
po havárii systému dodán náš systém WEBET.
Systém byl vyměněn bez přerušení provozu za jeden den o víkendu.

Betonárna  operátor Pracoviště  Řídicí systémy