ELFANY Ostrava s.r.o
Domů
Kontakty Činnost Reference Aktuality Historie

Vývoj řídicích systémů

 
Dílna fa  ELFANY Ostrava   s.r.o.     Rekonstrukce rozvaděče betonárny  Plc    

                           
Simulátor provozu betonárny :
Lze napodobit skutečný provoz, hodnoty na váhách se mění podobně jako ve skutečnosti. Simulují se poruchové stavy např.špatné funkce koncových spínačů, závady jištění,propouštění nebo převažování vah atd.Vznikají protokoly a dodací listy.  Provoz je jako ve skutečnosti dle skutečných nebo simulačních receptur.

Simulátor provozu betonárny    

 Příklad  řízení betonárny :      
 Rozvaděč řízení dávkování kameniva  Obsahuje vyhodnocovací zřízení vážicího pásu, ovládací a silová část vážicího pásu, vibrátorů Ovládání a signalizace 12 dávkovacích uzávěrů Měření vlhkosti kameniva a  ruční ovládání. S hlavní částí technologie je propojen komunikačním kabelem RS485. Tyto rozvaděče jsou v konkrétní technologii dva protože se současně jedním systémem řídí dvě míchačky které spolupracují na výrobě BS pro technologickou linku na výrobu betonových výrobků.Jednotlivé rozvaděče jsou propojeny mezi sebou pomocí komunikace v místě obsluhy je instalováno panelové pc s dotykovou obrazovkou ze které lze kontrolovat a ovládat obě míchačky.         
  
  Rozvaděč podružný  Pc panel  Hlavní rozvaděč

Vizualizační systém ControlWeb je použitý u nových aplikací WEBET
WEBET