Hlavní strana
ELFANY Ostrava  s.r.o
Řídicí systémy betonáren a příslušenství

  Menu   Řídicí systémy   Galerie
 • Hlavní strana
 • Kontakty
 • Krátký přehled 
 • Betonárny
 • Ohřev kameniva
 • Ohřev     vody
 • Chlazení vody
 • Vážicí pásy
 • Dávkování kapalin
 • Měření vlhkosti
 • Měření konzistence
 • Měření v/c
 • Dálkové ovl. vík


 •  
  Před rokem 1994 jsme používali  poloautomatické i automatické analogové řízení vlastní konstrukce pro betonárny. V roce 1994 jsme začali používat počítačové řízení, jak je známo dnes, už první aplikace využívaly ovládání pomocí myši, ještě v systému MSDOS, systém TRENDBETON, o kvalitě provedení svědčí to že ještě dnes pracuje na jedné věžové betonárně. Od začátku jsme zvolili pouze kvalitní komponety, PLC Mitsubishi, tenzometry Hottinger, elektronické dávkovače přísad a vody. Již v roce 1995 jsme použili jako první v oboru, ovládání pouze pomocí klávesnice a myši bez klasického ovládacího pultu.  Vývoj konzistoměrů vlastní konstrukce sahá až do roku 1973, a  průběžně je stále zdokonalován. Od roku 1998 jsme začali používat aplikace pro WINDOWS, napřed vizualizační systém CITECT, pak jsme přešli na český systém CONTROLWEB, který se ukázal vhodnější k řízení procesů v reálném čase. Systém je velmi spolehlivý protože původní aplikace již pracuje 17 let bez poruchy na betonárně Váhostav prefa, jen s doplňováním technologie a požadavku na nové funkce,(například naposledy pro měření skutečného v/c). Systém má vestavěno malé dispečerské pracoviště které umožňuje pořizování údajů pro dodací list. Dále je k dispozici výtisk a archivace protokolu, spotřeba materiálu. Jednoduché aplikace je možno také ovládat jen s dotykového displeje přímo v provozu(není třeba klasické PC).

  Dnes vytváříme i různé nestandardní aplikace na míru.
  Např.:
  Řízení technologie pro výrobu v Presbetonu, systém zajišťuje plně automatický systém dávkování, míchání a zásobování vibrolisu dvěma druhy BS, systém ovládá dva samostné míchací a dávkovací systémy, každý vyrábí  požadovanou směs dle receptury, u zavlhlé složky se automaticky udržuje požadovaná vlhkost podle měřiče vlhkosti v míchačce, u měkké složky obdobně jen pomocí standardního konzistoměru a vlhkoměru. Obsluha má k dispozici přímo na místě dotykovou obrazovku pro kontrolu a změny receptur, jemné doladění konzistence je možné za chodu pomocí virtuálních posuvných potenciometrů na obrazovce, měřené hodnoty se zobrazují pomocí plovoucího grafu s přehledem několika záměsí po sobě.

  Pro výrobu sklobetonu je řízeno dávkování najednou pro šest míchaček. Dle receptury se řídí dávkování, změny otáček míchačky,technologické přestávky, míchací časy. Ovládání je řešeno pomocí dotykového displeje.
   

  ELBA 60  STETTER V1.25 Hríčov  BHS DUO250

  ELFANY Ostrava s.r.o.

   Nerudova 270/28
  Ostrava Vítkovice
  PSČ 730 00

  ELFANY  Ostrava s.r.o
  www.elfany.cz

  Jednatel :
  Vojtěch Farago
  tel:+420 603 413 125
  Control Web