Hlavní strana ELFANY Ostrava s.r.o
Řídicí systémy betonáren a příslušenství
  Menu  Krátký přehled činností   Galerie
 • Hlavní strana
 • Kontakty
 • Řídicí systémy
 • Betonárny
 • Ohřev kameniva
 • Ohřev     vody
 • Chlazení vody
 • Vážicí pásy 
 • Dávkování kapalin
 • Měření vlhkosti
 • Měření konzistence
 • Měření v/c
 • Dálkové ovl. vík


 •  
   * Aplikace řídicích systémů na betonárny, mísírny suchých hmot, výroba  BS pro presbeton a panelárny,  výroba pórobetonu, výroba sklobetonu, mísení a dávkování kapalin.

  * Ovládání automatického dávkování komponentů pomocí dotykových displejů. Dosud realizované aplikace pokrývají rozsah výkonů od míchaček 0.150  až do objemu záměsi 2 x 5m³, od 1m³/hod do 325m³/hod. Dodali jsme také  betonárny kompletní o výkonu 16-30m³/hod, včetně zatepletní.

  *Výroba vážicích a dávkovacích zařízení výroba konzistoměrů, dodávky a aplikace vlhkoměrů kameniva,  vlhkoměrů BS v míchačce, měření vodního součinitele, výroba vah přísad, aplikace elektronických průtokoměrů  kapalin. Skipové váhy a  plynulá regulace pojezdu skipu. Měření teploty vody,BS a venkovní teploty na dodací list. Centrální mazání pro míchačky BHS.

  *Dálkové ovládání vík zásobníků kameniva  pro zimní provoz. Speciální skipy pro malý sklon,  využití v halách pro zamezení prašnosti a znečistění, jak je známo při použití dopravních pásu.
  Byl také aplikován neobvyklý dávkovací sytém pro dopravu písku k míchačce pomocí speciálních šneků.

  *Řešení ohřevu vody a kameniva.
  S poslední doby:  řešení ovládání dávkování přísad a vody pro výrobu sklobetonu, řídicí systém umožňuje provádět dávkování pro 6 míchaček, u každé míchačky lze zvolit mezi dvěna  přednastavenými recepturami, které se snadno nastavují na dotykové obrazovce přímo v provozu, lze vybírat až z 1000 receptur,  každá míchačka může mít různé receptury, v receptuře lze nastavit různý průběh procesu míchání, například nastavení času plnění a změnu otáček míchačky, technologické přerušení, míchací časy, řídicí systém dále hlídá teplotu záměsové vody a podle potřeby vodu chladí nebo ohřívá.
  SBE30


  SBE25


  SB25 Gbely
  Spolupracující dodavatel
  Dodavatel PLC
  ELFANY  Ostrava s.r.o
  www.elfany.cz
  Jednatel : Vojtěch Farago
  tel:+420 603 413 123  
  Spolupracující dodavatel
  Dodavatel šneků aj.