Hlavní strana
ELFANY Ostrava  s.r.o
Řídicí systémy betonáren a příslušenství

  Menu   Měření v/c   Galerie
 • Hlavní strana
 • Kontakty
 • Krátký přehled 
 • Řídicí systémy
 • Betonárny
 • Ohřev kameniva
 • Ohřev     vody
 • Chlazení vody
 • Vážicí pásy
 • Dávkování kapalin
 • Měření vlhkosti
 • Měření konzistence
 • Dálkové ovl. vík


 •  

  Snem každého technologa je možnost přímého vyhodnocování a měření vodního součinitele.
  Proto byl vyvinut  komplexní systém automatického a poloautomatického udržování vodního součinitele v průběhu míchání betonové směsi. Systém vyhodnocuje vlhkost kameniva, vlhkost směsi v míchačce, kontroluje soulad teoretického a  naměřeného vodního součinitele. Obsluha může on-line upravit dávku vody, vlhkosti,  a vodního součinitele, pokud nejsou automaticky vyhodnocovány vlhkosti ve všech frakcích kameniva. Vlhkost v míchačce je stále monitorována v průběhu míchání. Řídicí systém automaticky udržuje dávku vody na určenou vlhkost. Vlhkost v neměřených frakcích může způsobí nesoulad s nadávkovanou vodou a vypočteným množství vody v receptuře. Přesto je v/c udržován správně, chyba pak spočívá pouze v korekci množstí kameniva a vlhkosti. Správnou vlhkost neměřených frakcí kameniva lze upravit zadáním vlhkosti zjištěnou jiným způsobem. Plně automatický systém je zvláště vhodný pro výrobu předpjatých betonů a podobných výrobků náročných na vysokou kvalitu.
  V praxi byl tento systém použit na betonárně s kombinovanou výrobou BS pro prefu a transportbeton. K vůli  protichůdných požadavků na přesnost a rychlost dávkování, lze přepínat mezi automatickou korekci pro prefu a poloautomatickou  korekci pro transportbeton. Obsluha má v obou případech k dispozici údaje vlhkoměru kameniva,vlhkoměru BS přímo v míchačce, klasického ukazatele konzistoměru a konzistoměru zobrazujícím průběžnou konzistenci pomocí plovoucího grafu, který zobrazuje průběh konzistence několik záměsí pozadu, obsluha tak může okamžitě zjistit že se některé parametry množství a vlhkosti materiálů posunuly mimo nastavené tolerance.

  Obdobný systém byl použit pro plně automatické zásobování vibrolisu pro výrobu vymývané dlažby. Zde jsou řízeny dvě míchačky najednou, jedna míchá zavlhlou směs pro podklad(zde je použito měření vlhkosti v míchačce), druhá míchačka míchá měkkou směs a je řízena klasickým konzistoměrem. V receptuře jsou zadané hodnoty konzistence a vlhkosti pro každou míchačku. Na dotykové obrazovce jsou pro obě míchačky použity plovoucí grafy, které jsou opatřeny zobrazením nastavených mezí z receptury, jemně lze doladit výslednou korekcí virtuálním posuvným potenciometrem v povolených mezích. Obsluha je jednoduchá, při zahájení výroby se spustí dávkování a BS se míchá automaticky, když je zásobník plný tak se výroba přeruší a pokračuje automaticky po poklesu hladiny BS.

   

  STETTER V1.25 Hríčov

  ELFANY Ostrava s.r.o.

   Nerudova 270/28
  Ostrava Vítkovice
  PSČ 730 00

  ELFANY  Ostrava s.r.o
  www.elfany.cz

  Jednatel :
  Vojtěch Farago
  tel:+420 603 413 125
  Control Web