Řídicí a ovládací systémy
výroba a opravy

a) Betonárny od výkonu 16 m3/hod do 320 m3/hod
b) Míchárny suchých  směsí
c) Míchárny  mokrých směsí
d) Výrobny pórobetonů
e) Výroba a dodávky dávkovačů, konzistoměrů
     a jiných částí technologie
f) Rekonstrukce betonáren SB25 na 0.5  m3, výkon 30 m3/hod
g) Dodávky kompletních betonáren


1.Vlhkoměry                                
3. Regulace plnění drtiče kameniva           
4. Měření obsahu zás.sypkých hmot          
5. Opravy zabezpečení sil sypkých hmot    
6. Regulace dopravy kameniva a elevátoru
7. Výroba přesných vah přísad  do BS      
8. Přesné dávkování speciálních přísad, trojkomorové váhy, mechanické a elektronické průtokoměry.     
9. Výroba přesných dávkovačů vody do BS, elektronické průtokoměry
10. Přesné míchání kapalin a směsí na určenou výslednou teplotu
11.Vážicí dopravníky a váhy kameniva,sypkých hmot. Rekonstrukce mechanických vah na tenzometrické.
12.Řadové zásobníky kameniva s dávkovacími uzávěry
13.Rekonstrukce řídicích systémů, elektrorozvaděčů a modernizace betonáren              

Řídicí systémy obsahují konzistoměry vlastní výroby pro výrobu transportbetonu .
Pro výrobu zavlhlých směsí dodáváme konzistoměry jiných výrobců podle požadavků.
Příklady uskutečněných aplikací :


Home :